Jēkabpils pilsētas bibliotēka
Vecpilsētas laukums 3c,
Jēkabpils, LV - 5201
NMR kods 90009232322
A/S „SWEDBANK”
Konts: LV31HABA0551028081929
Kods: HABALV22
Šodien ir: 22.02.2019.
KONTAKTIDARBALAIKSPAKALPOJUMILIETOŠANAS NOTEIKUMI
JAUNUMI
NOTIKUMI
GRĀMATU JAUNUMI
IESAKĀM!
PAR BIBLIOTĒKU
Ceļojošās izstādes
BIBLIOTĒKAS VĒSTURE
PUBLIKĀCIJAS
VIDEO/AUDIO
JĒKABPILS GODA GRĀMATA
NOVADPĒTNIECĪBA
Bibliogrāfiskie rādītāji
Ievērojami cilvēki
Digitālās kolekcijas
Mūsu novadnieki
Tematiskās mapes
MŪSU DRAUGI
VIESU GRĀMATA
E-kursi
E-JĒKABPILS
NODERĪGI PORTĀLI
DATUBĀZES
PATEICAMIES!
LAPAS KARTE
Grāmatu
Patversme
 

  PAKALPOJUMI

 
Grāmatu abonements - grāmatas lasīšanai mājās
 
Jaunākie žurnāli un laikraksti lasītavā (pēdējie numuri)
 
Žurnālu un laikrakstu arhīvs (darbam lasītavā)
 
Žurnālu mājas abonements
 
 
Konsultācijas datortehnikas un interneta izmantošanā
 
Mācību un nozaru literatūra mācībām un lasīšanai
 
Konsultācijas un palīdzību literatūras izvēlē
 
Uzziņas un informācija par dažādām tēmām 
 
Grāmatu pasūtīšana no citām bibliotēkām (SBA)
 
 
Dokumentu izdruka, kopēšana, skenēšana 
 
Dokumentu iebrošēšana ar spirāli
 
Dokumentu laminēšana
 
Atlasītās informācijas ierakstīšana CD un citos informācijas nesējos
 
Bibliotēkas veidotās datubāzes:
 
 
o    LETONIKA
o    LURSOFT (laikrakstu arhīva bibliotēka)
o    EBSCO
 
Faksa nosūtīšana un saņemšana pēc lietotāja pieprasījuma
 
 
Bezmaksas datortehnikas un interneta izmantošana (saskaņā ar Bibliotēku likumu)
 
 
MAKSAS PAKALPOJUMI
(Izcenojumi saskaņā ar Jēkabpils pilsētas pašvaldības 22.11.2018. lēmumu Nr.494)

 
 Pakalpojums
Cena
1. Kopēšana
1 A4 formāta lapa (no vienas puses)
0,08 euro
1 A4 formāta lapa (no abām pusēm)
0,12 euro
1 A3 formāta lapa (no vienas puses)
0,18 euro
1 A3 formāta lapa (no abām pusēm)
0,30 euro 
1.1. Kopēšana no bibliotēkas krājumā esošajām grāmatām un citiem dokumentiem  
1 A4 formāta lapa (no vienas puses)
0.07 euro 
1 A4 formāta lapa (no abām pusēm) 0.10 euro
1 A3 formāta lapa (no vienas puses)
0.15 euro
1 A3 formāta lapa (no abām pusēm)
0.25 euro
2. Informācijas iegūšana no datora  
2.1. melnbalta izdruka - 1 A4 formāta lapa
2.2. melnbalta izdruka (no abām pusēm) - 1 A4 formāta lapa
2.3. melnbalta izdruka - 1 A3 formāta lapa
2.4. melnbalta izdruka (no abām pusēm) - 1 A3 formāta lapa
2.5. melnbalta izdruka ar attēlu - 1 A4 formāta lapa
2.6. krāsaina izdruka - 1 A4 formāta lapa
2.7. krāsaina izdruka ar attēlu - 1/2 A4 formāta lapa
2.8. krāsaina izdruka ar attēlu - 1 A4 formāta lapa
2.9. bibliogrāfiskā saraksta izdruka - 1 A4 formāta lapa
2.10. skenēšana - 1 A4 formāta lapa
0,08 euro
0,12 euro
0,18 euro
0,30 euro 
0.10 euro
0.30 euro
0,40 euro
0,80 euro
0.07 euro
0.15 euro 
3. Laminēšana
1 A4 formāta lapa
1 A3 formāta lapa
 
0,61 euro
1.20 euro 
4. Iesiešana
līdz 50 A4 formāta lapām
no 50 līdz 100 A4 formāta lapām
virs 150 A4 formāta lapām
 
0,75 euro
1.50 euro
3.00 euro
5. Iesiešana ar pasūtītāja iesiešanas piederumiem - 1 dokuments
 
0,50 euro
6. Starpbibliotēku abonementa izmantošana Jēkabpils pilsētas bibliotēkā - 1 pieprasījums
pēc pasta pakalpojumu izmaksām
7. Nozaudētas lietotāja kartes atjaunošana
0.30 euro
8. Faksa nosūtīšana - 1 dokuments
0,75 euro
9. Faksa saņemšana pēc lietotāja pieprasījuma - 1 lapa
0.15 euro
10. Jēkabpils pilsētas bibliotēkas izstāžu zāles noma - stunda
9.00 euro
11. Videoprojektora noma - stunda
9.00 euro  
12. Ekrāna noma - stunda
6.00 euro