Jēkabpils pilsētas bibliotēka
Vecpilsētas laukums 3c,
Jēkabpils, LV - 5201
NMR kods 90009232322
A/S „SWEDBANK”
Konts: LV31HABA0551028081929
Kods: HABALV22
Šodien ir: 22.02.2019.
KONTAKTIDARBALAIKSPAKALPOJUMILIETOŠANAS NOTEIKUMI
JAUNUMI
NOTIKUMI
GRĀMATU JAUNUMI
IESAKĀM!
PAR BIBLIOTĒKU
Ceļojošās izstādes
BIBLIOTĒKAS VĒSTURE
PUBLIKĀCIJAS
VIDEO/AUDIO
JĒKABPILS GODA GRĀMATA
NOVADPĒTNIECĪBA
Bibliogrāfiskie rādītāji
Ievērojami cilvēki
Digitālās kolekcijas
Mūsu novadnieki
Tematiskās mapes
MŪSU DRAUGI
VIESU GRĀMATA
E-kursi
E-JĒKABPILS
NODERĪGI PORTĀLI
DATUBĀZES
PATEICAMIES!
LAPAS KARTE
Grāmatu
Patversme
 

             KONTAKTI

Renāte Lenša
vadītāja

 Tel.  65237392; 29554991
 e-pasts jpb@zednet.lv

 

Lietotāju apkalpošanas nodaļa

Līga Višņevska
Lietotāju apkalpošanas nodaļas vadītāja

 Tel.  65231448, 20046578
 e-pasts jpb.info@zednet.lv
  Fakss  65236648
 

Interneta un periodikas lasītava

Ilze Korsaka
sistēmbibliotekāre

 Tel.  65231448, 20046578
 e-pasts jpb.intern@zednet.lv

Abonements

Gunita Kārkliņa
bibliotekāre

 Tel.  65231448, 20046578
 e-pasts jpb.abon@zednet.lv

Mācību un nozaru literatūras lasītava

Lilita Žikova
vecākā bibliotekāre

 Tel.  65231448, 20046578
 e-pasts jpb.las@zednet.lv

Komplektēšanas un apstrādes nodaļa

Gaida Mežance
Komplektēšanas un apstrādes nodaļas vadītāja

 Tel.  65236647
 Fakss  -
 e-pasts jpb.kompl@zednet.lv

Anita Rubine
bibliogrāfe

 Tel.  65236647
 Fakss  -
 e-pasts jpb.bibliogr@zednet.lv

Sandra Miņkova  bibliogrāfe

 Tel.  65236647
 e-pasts jpb.biblio@zednet.lv

Ruta Mihalovska
redaktore
 Tel.  65236647
 e-pasts jpb.redaktors@zednet.lv  

Elīza Lenša
bibliotekāre
 Tel.  65237392
 e-pasts elizalensa@gmail.com

 

Bērnu literatūras nodaļa

Valda Kļaviņa
vadītāja

 Tel.  65236099
 Fakss  65236099
 e-pasts jbb@zednet.lv

Dzintra Treikovska
vecākā bibliotekāre lasītavā

 Tel.  65231376; 20046579
 Fakss  -
 e-pasts jbb.las@zednet.lv

Dzintra Ģeidāne
bibliotekāre abonementā

 Tel.  65231376; 20046579
 Fakss  -
 e-pasts jbb.abon@zednet.lv

Ilona Kikuste
bibliotekāre abonementā

 Tel.  65231376; 20046579
 Fakss  -
 e-pasts jbb.abon@zednet.lv

Vilija Lazdiņa
 bibliotekāre interneta lasītavā

 Tel.  65236099
 Fakss  -
 e-pasts jbb.intern@zednet.lv

Uz sākumu