Jēkabpils pilsētas bibliotēka
Vecpilsētas laukums 3c,
Jēkabpils, LV - 5201
NMR kods 90009232322
A/S „SWEDBANK”
Konts: LV31HABA0551028081929
Kods: HABALV22
Šodien ir: 22.02.2019.
KONTAKTIDARBALAIKSPAKALPOJUMILIETOŠANAS NOTEIKUMI
JAUNUMI
NOTIKUMI
GRĀMATU JAUNUMI
IESAKĀM!
PAR BIBLIOTĒKU
Ceļojošās izstādes
BIBLIOTĒKAS VĒSTURE
PUBLIKĀCIJAS
VIDEO/AUDIO
JĒKABPILS GODA GRĀMATA
NOVADPĒTNIECĪBA
Bibliogrāfiskie rādītāji
Ievērojami cilvēki
Digitālās kolekcijas
Mūsu novadnieki
Tematiskās mapes
MŪSU DRAUGI
VIESU GRĀMATA
E-kursi
E-JĒKABPILS
NODERĪGI PORTĀLI
DATUBĀZES
PATEICAMIES!
LAPAS KARTE
Grāmatu
Patversme
 
PATEICAMIES PAR GRĀMATU DĀVINĀJUMU
BIBLIOTĒKAS ATBALSTĪTĀJIEM:
Lucijai Ķuzānei  Elgai Deinei
Jānim Rācenim Veltai Zambrānei 
Veltai Krastiņai Gunitai Ūdrei
Vitālijam Ennem Vilmai Spēkai
Ivanam Laurinovičam Evaldam Ciematniekam
Germanam Boberkovam Aleksandram Lalovam
Astrīdai Žebekai Gunai Rusiņai
SIA "Jēkabpils drukātava",
personīgi Harijam Rotkājam
Brigitai Blitei
Ainai Laiviniecei Intai Bernānei
Jānim Joniņam Dagnijai Zobenai
Vilim Liniņam Mārītei Cakulei
Jaroslavam Harčenko Andrejam Gorpiņičam
Ilgai Rozalinskai Verai Kuzņecovai  
Ivetai Pušmucānei   Naurim Lazdānam
Jēkabpils zonālajam valsts arhīvam  Jānim Kalniņam
Leonei Pauniņai Ainai Karlsonei
Andrejam Kitovam  

J.Kalniņa dāvinājums.  

Uz sākumu