Jēkabpils pilsētas bibliotēka
Vecpilsētas laukums 3c,
Jēkabpils, LV - 5201
NMR kods 90009232322
A/S „SWEDBANK”
Konts: LV31HABA0551028081929
Kods: HABALV22
Šodien ir: 22.02.2019.
KONTAKTIDARBALAIKSPAKALPOJUMILIETOŠANAS NOTEIKUMI
JAUNUMI
NOTIKUMI
GRĀMATU JAUNUMI
IESAKĀM!
PAR BIBLIOTĒKU
Ceļojošās izstādes
BIBLIOTĒKAS VĒSTURE
PUBLIKĀCIJAS
VIDEO/AUDIO
JĒKABPILS GODA GRĀMATA
NOVADPĒTNIECĪBA
Bibliogrāfiskie rādītāji
Ievērojami cilvēki
Digitālās kolekcijas
Mūsu novadnieki
Tematiskās mapes
MŪSU DRAUGI
VIESU GRĀMATA
E-kursi
E-JĒKABPILS
NODERĪGI PORTĀLI
DATUBĀZES
PATEICAMIES!
LAPAS KARTE
Grāmatu
Patversme
 
 TEMATISKĀS MAPES:
 
 
Aknīste. Nereta. Viesīte
Amatniecība. Amatnieki, daiļamata meistari
Jēkabpils Bērnu un jauniešu centrs. Mazpulki
Bibliotēkas novadā
Celulozes rūpnīca
Dabas pieminekļi. Vides aizsardzība
Daugava
Deportācijas: 1941.un 1949.gads
Eiropas kultūras mantojuma dienas novadā
Fotomāksla novadā
Garīgā dzīve. Mācītāji – novadnieki
Ielu un laukumu vēsture. Pilsētas svētki
Ievērojami cilvēki – novadnieki
Izglītība novadā
Jēkabpils pilsēta
Jēkabpils rajons – vispārīgs raksturojums
Jēkabpils rajona pagasti /Asare Gārsene/
Jēkabpils rajona pagasti /Kalna Zasa/
Jēkabpils Tautas teātris
Jēkabpils Ugunsdzēsēju biedrības hronika (20.-30.gadi)
Jēkabpils novada un Krustpils novada vēsture
Krustpils pilsēta
Krustpils pils
Kultūras darbs novadā. Kultūras darbinieki
Kultūras pieminekļi un vēstures pieminekļi
Literatūras un mākslas lappuse „Daugaviņa”
Literāti – novadnieki
Mākslas dzīve novadā. Galerijas, saloni
Mākslas darbinieki – novadnieki
Medicīna novadā. Medicīnas darbinieki
Mūzikas darbinieki – novadnieki
Novada dievnami
Novada keramiķi
Novada muzeji
Novada preses vēsture. Preses darbinieki – novadnieki
Novads folklorā, daiļliteratūrā
Novads karu viesuļos. Brīvības cīņas
Plūdi Jēkabpils novadā
Radurakstu veidošana. Dzimtas koks
Rakstnieki – novadnieki
Sabiedriskās organizācijas. Apvienības, klubi, biedrības
Sēlija. Sēlijas kongresi
Sports novadā. Sportisti, sporta darbinieki – novadnieki
Trešās Atmodas” laiks. Latvijas Tautas fronte
Trimdas rakstnieki – novadnieki
1991.gada barikādes. Augusta pučs
Tūrisms novadā
Uzņēmējdarbība novadā
Vēlēšanas novadā
Zinātnieki – novadnieki 

Uz augšu / sākumu