Jēkabpils pilsētas bibliotēka
Vecpilsētas laukums 3c,
Jēkabpils, LV - 5201
NMR kods 90009232322
A/S „SWEDBANK”
Konts: LV31HABA0551028081929
Kods: HABALV22
Šodien ir: 22.02.2019.
KONTAKTIDARBALAIKSPAKALPOJUMILIETOŠANAS NOTEIKUMI
JAUNUMI
NOTIKUMI
GRĀMATU JAUNUMI
IESAKĀM!
PAR BIBLIOTĒKU
Ceļojošās izstādes
BIBLIOTĒKAS VĒSTURE
PUBLIKĀCIJAS
VIDEO/AUDIO
JĒKABPILS GODA GRĀMATA
NOVADPĒTNIECĪBA
Bibliogrāfiskie rādītāji
Ievērojami cilvēki
Digitālās kolekcijas
Mūsu novadnieki
Tematiskās mapes
MŪSU DRAUGI
VIESU GRĀMATA
E-kursi
E-JĒKABPILS
NODERĪGI PORTĀLI
DATUBĀZES
PATEICAMIES!
LAPAS KARTE
Grāmatu
Patversme
 
IEVĒROJAMI CILVĒKI
 
 
Jānis Akuraters (1875-1937)
rakstnieks, dzimis Dignājas pagasta „Jaunzemjos”
   
rakstnieks, dzimis Neretas pagasta „Krodziņos”
 
 
 
   
Rainis (Jānis Pliekšāns) (1865-1929)
dzejnieks, dzimis Dunavas pagasta „Varslavānos”
 
   
Pauls Dauge (1869-1946)
ārsts, literatūrvēsturnieks, pedagogs, dzimis Saukas pag.
 
 
 
 
   
Aleksandrs Grīns (1895-1941)
rakstnieks, dzimis Biržu pag. "Ziedos"
 
 
 
   
Gothards Frīdrihs Stenders  (Vecais Stenders) (1741-1796)
luterāņu teologs, apgaismotājs, dzimis Lašu pag., bijis Sēlpils un Sunākstes draudžu mācītājs
 
   
Emma Baltmane (1882-1969)
gleznotāja, dzimusi Krustpilī
 
 
"Emmai Baltmanei-125" (BD, 2007. 22.marts) 
   
Mārtiņš Buclers (1866-1944)
fotogrājs, fotomākslas pedagogs, dzimis Saukas pagasta "Jučos"
 
 
   
pedagogs, filologs, dzimis Saukas pagasta "Caunānos"
 
 
  
   
pedagogs, vēsturnieks
 
 
 
 
 
  

   
Alberts Eglītis (1917-2007)
žurnālists, publicists, dzimis Krievijā, Novgorodā,
dzīvojis Elkšņu pagasta „Pārupos”  
   
Kārlis Kalve (1877-1903)
Pēteris Kalve (1882-1913)
gleznotāji, dzimuši Trepes pagasta Andrānu "Kaļvos”
 
   
Jānis Greste (1876.-1961.)
pedagogs, muzeju darbinieks, dzimis Smiltenes pagastā, strādājis Jēkabpilī
 
  
   
Kārlis Skaubītis (1889-1929)
lidotājs - konstruktors, dzimis Krustpils pag. "Makstiņos"
 
 
 
  
 
   
Jānis Veselis (1896-1962)
rakstnieks, dzimis Neretas pagasta "Āriņos"
 
 
 
 
   
Pēteris Barisons (1904-1941)
komponists, dzimis Sēlpils pag. "Skudrās"
 
 
 


   
ērģelnieks, mūzikas pedagogs, dzimis Jēkabpilī
 
 
 
   
Arvīds Žilinskis (1905-1993)
komponists, dzimis Saukas pag. "Lejas Arendzānos"
 
 
   
Andrejs Pormalis (1898-1977)
mākslinieks - keramiķis, dzimis Jēkabpilī
 
 
   
   
Ārija Elksne (1928-1984)
dzejniece, ārste, dzimusi Rīgā, bērnībā dzīvojusi Krustpilī
   


 
Oto Skulme (1889-1967), gleznotājs, dzimis Jēkabpilī                                                           
 
 
Uga Skulme (1895-1963), gleznotājs, dzimis Jēkabpilī                                                       
www.letonika.lv
 
   

 
Pauls Stradiņš (1895-1958),
ķirurgs, onkologs, dzimis Viesītē
 
 
 
 
ķīmiķis, zinātnes vēsturnieks, dzimis Rīgā
www.letonika.lv     
 

 
 
 
 
 

Viktors Orehovs (1909-1998)
dārzkopis, selekcionārs, dzimis Pleskavas apgabalā,
dzīvojis un strādājis Jēkabpilī
 
 

Alfrēds Porietis (1909-2009)
Latvijas armijas virsnieks, dzimis Daugavpilī,
dzīvojis un strādājis Jēkabpils rajonā
 
  
 
 
 
Jāzeps Vuškāns (1919-2005)
meža patologs, dzimis Dvietes pagastā, dzīvojis un strādājis Jēkabpilī 
 
 
 
 
Juris Andrejevs (1921-1986)
komponists, mūzikas pedagogs, dzimis Smiltenē, dzīvojis un strādājis Jēkabpilī
 
 
 
 
 
 
Vilis Sauleskalns (Mihalovskis) (1911-1939)
rakstnieks, dzimis Jēkabpilī
 
 
 
   
Tarasijs Makarovs (1881-1953)
(skolotājs, sabiedriskais darbinieks, strādājis Jēkabpilī)
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uz augšu / sākumu