Jēkabpils pilsētas bibliotēka
Vecpilsētas laukums 3c,
Jēkabpils, LV - 5201
NMR kods 90009232322
A/S „SWEDBANK”
Konts: LV31HABA0551028081929
Kods: HABALV22
Šodien ir: 22.02.2019.
KONTAKTIDARBALAIKSPAKALPOJUMILIETOŠANAS NOTEIKUMI
JAUNUMI
NOTIKUMI
GRĀMATU JAUNUMI
IESAKĀM!
PAR BIBLIOTĒKU
Ceļojošās izstādes
BIBLIOTĒKAS VĒSTURE
PUBLIKĀCIJAS
VIDEO/AUDIO
JĒKABPILS GODA GRĀMATA
NOVADPĒTNIECĪBA
Bibliogrāfiskie rādītāji
Ievērojami cilvēki
Digitālās kolekcijas
Mūsu novadnieki
Tematiskās mapes
MŪSU DRAUGI
VIESU GRĀMATA
E-kursi
E-JĒKABPILS
NODERĪGI PORTĀLI
DATUBĀZES
PATEICAMIES!
LAPAS KARTE
Grāmatu
Patversme
 

JĒKABPILS GODA PILSOŅI

 

2018. gads

Jēkabpils 2. vidusskolas direktors
 
Par ieguldījumu izglītības attīstībā, sabiedrības integrēšanā un izaugsmes veicināšanā Jēkabpilī
 

 

2017. gads

Jēkabpils Valsts ģimnāzijas mūzikas skolotāja, kordiriģente
 
Par mūža ieguldījumu latviešu kultūras vērtību un tradīciju kopšanā, izcilu pedagoģisko darbu un daudzpusīgu radošo devumu

 

Jēkabpils reģionālās slimnīcas vecmāte
 
Par mūža ieguldījumu, ilggadēju un profesionālu vecmātes darbu Jēkabpils slimnīcas Dzemdību nodaļā

 

2016. gads

Sportists, pasaules čempions svaru stieņa speišanā guļus
 
Par saniegumiem, mūža ieguldījumu sportā un aktīva dzīvesveida popularizēšanu
 
Jēkabpils Svētā Miķeļa evaņģēliski luteriskās baznīcas mācītājs, aktīvs Atmodas darbinieks
 
Par ilggadēju kalpošanu Jēkabpils Svētā Miķeļa draudzē un kristīgās domas aktualizēšanu sabiedrībā

 

 

 

2015. gads

Mūzikas pedagoģe, Arvīda Žilinska Jēkabpils mūzikas skolas klavierspēles skolotāja
 
Par izcilu pedagoģisko darbību, mūža ieguldījumu kultūrizglītībā, garīgo vērtību kopšanu un sakrālās mūzikas kultūras veicināšanu vietējā sabiedrībā
 
SIA "Jēkabpils autobusu parks" valdes loceklis, direktora vietnieks pasažieru pārvadājumos
 
Par mūža ieguldījumu SIA "Jēkabpils autobusu parks" attīstībā un kvalitatīvu pasažieru pārvadājumu nodrošināšanā Jēkabpilī un ārpus tās


 

2014. gads

Pensionēta ģimenes ārste, pediatre

Par mūža ieguldījumu veselības aprūpē, augstu morālu un ētisku attieksmi pret pacientiem un viņu vecākiem.

 

2013. gads

Publicists, sabiedriskais darbinieks

Par ieguldījumu komunistiskā režīma represiju izpētē un nodarījumu publiskošanā.

Mūzikas skolotāja,Arvīda Žilinska Jēkabpils mūzikas skolas direktore

Par mūža ieguldījumu jēkabpiliešu muzikālajā audzināšanā, kultūras dzīves bagātināšanā un sabiedrisko aktivitāti.

2012. gads

Skolotāja, Jēkabpils pilsētas pensionāru apvienības valdes priekšsēdētāja

Par mūža ieguldījumu pedagoģiskajā un sabiedriskajā darbā

 
Antons Zazerskis (1926-2014)
Skolotājs, novadpētnieks, sabiedriskais darbinieks, pensionēts Krustpils pamatskolas direktors

Par mūža ieguldījumu pedagoģiskajā, sabiedriskajā darbā un novada izpētē

 

2011. gads

Ārsts,  SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca” otorinolaringologs
 
Par mūža ieguldījumu veselības aprūpē, augsti morālu un ētisku attieksmi pret pacientiem

 Dokumentālā filma "Mēs jēkabpilieši. Antons Zvīdris un Viesturs Skrodelis"

 
AS „Komunālprojekts” Padomes priekšsēdētājs, AS "Komunālprojekts", Jēkabpils nodaļas vadītājs
 
Par augsti profesionālu mūža ieguldījumu Jēkabpils pilsētas attīstībā

 

2010. gads

Pensionēts Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspektors, novadpētnieks
 
Par mūža ieguldījumu novada izpētē un Jēkabpils pilsētas kultūrvēsturisko pieminekļu aizsardzībā

 

2009. gads

Jēkabpils rajona Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
 
Par mūža ieguldījumu un augsto profesionalitāti Jēkabpils Dzimtsarakstu nodaļas darbā

 

Adams Vitauts Sankausks (1939-2019)
SIA „VIADUKTS” valdes priekšsēdētājs
 
Par mūža ieguldījumu pilsētas attīstībā

 Filma "Mēs jēkabpilieši. Būvnieki"

2008. gads

Ārsts, SIA „Jēkabpils rajona centrālā slimnīca” neirologs
 
Par mūža ieguldījumu veselības aprūpē un augsti morālu un ētisku attieksmi pret pacientiem

 

 
Jānis Kikusts (1933-2013)
Būvkonstruktors, Gada jēkabpilietis un ilggadējs katoļu draudzes loceklis
 
Par mūža ieguldījumu un nesavtīgu darbu Krustpils katoļu draudzes dievnama celtniecībā

 

2007. gads

Skolotājs
 
Par mūža ieguldījumu pedagoģiskajā un izglītības darbā Jēkabpilī

 

 
Ārsts, Jēkabpils rajona centrālās slimnīcas Tuberkulozes nodaļas ārsts – rentgenologs
 
Par mūža ieguldījumu veselības aprūpē Jēkabpilī

Dokumentālā filma "Mēs jēkabpilieši. Antons Zvīdris un Viesturs Skrodelis"

2006. gads

Māksliniece
 
Par daudzpusīgu radošo devumu Jēkabpils kultūras dzīvē

Aina Karlsone. Hobiji. 2011.g. 5.janv. POK.lv YouTube.com

 
Valdis Sakars (1921-2017)
Skolotājs, mazpulku aktīvists
 
Par mūža ieguldījumu pedagoģiskajā darbā un sabiedrisko aktivitāti Jēkabpilī

Dokumentālā īsfilma "Mēs jēkabpilieši. Valdis Sakars" 

2005. gads

Jānis Bratuškins (1945-2014)
Garīdznieks, Romas katoļu baznīcas Jelgavas diecēzes, Jēkabpils dekanāta dekāns, Jēkabpils katoļu draudzes mācītājs
 
Par ilggadīgu kalpošanu Jēkabpilī baznīcas un sabiedrības labā

 

 
Roberts Aišpurs (1939-2014)
Pedagogs, Jēkabpils Valsts ģimnāzijas direktors
 
Par mūža ieguldījumu pedagoģiskajā un izglītības darbā Jēkabpilī

 

2004. gads

SIA „Jēkabpils PMK” valdes priekšsēdētājs
 
Par ieguldījumu pilsētas attīstībā

 Filma "Mēs jēkabpilieši. Būvnieki"

 
Pedagoģe, novadpētniece, pensionēta Jēkabpils 2. vidusskolas skolotāja, vecticībnieku kultūrizglītojošās biedrības «Belovodije» kultūrvēsturiskā mantojuma izpētes nodaļas vadītāja
 
Par ieguldījumu kultūrvēsturiskā mantojuma izpētē un saglabāšanā

 

2003. gads

Francis Sjomkāns (1928-2017)
Pedagogs, pensionēts Jēkabpils 3. vidusskolas sporta skolotājs
 
Par mūža ieguldījumu sporta attīstībā un popularizēšanā Jēkabpilī, panākumiem pedagoģiskajā darbā un valstī pazīstamu sportistu sagatavošanu