Jēkabpils pilsētas bibliotēka
Vecpilsētas laukums 3c,
Jēkabpils, LV - 5201
NMR kods 90009232322
A/S „SWEDBANK”
Konts: LV31HABA0551028081929
Kods: HABALV22
Šodien ir: 22.02.2019.
KONTAKTIDARBALAIKSPAKALPOJUMILIETOŠANAS NOTEIKUMI
JAUNUMI
NOTIKUMI
GRĀMATU JAUNUMI
IESAKĀM!
PAR BIBLIOTĒKU
Ceļojošās izstādes
BIBLIOTĒKAS VĒSTURE
PUBLIKĀCIJAS
VIDEO/AUDIO
JĒKABPILS GODA GRĀMATA
NOVADPĒTNIECĪBA
Bibliogrāfiskie rādītāji
Ievērojami cilvēki
Digitālās kolekcijas
Mūsu novadnieki
Tematiskās mapes
MŪSU DRAUGI
VIESU GRĀMATA
E-kursi
E-JĒKABPILS
NODERĪGI PORTĀLI
DATUBĀZES
PATEICAMIES!
LAPAS KARTE
Grāmatu
Patversme
 

 
"Latvijas Zinātņu akadēmijas Vēstis"Latvijas Zinātnes padomes, Latvijas Zinātņu akadēmijas un Latvijas Zinātnieku savienības elektroniskais laikraksts
 
  
 
 
 
 
„Jaunā Gaita” trimdas latviešu izdevums, iznāk kopš 1955. Gada. Ilustrēts rakstu krājums kultūrai un brīvai domai, tajā tiek publicēti trimdas un Latvijas latviešu literārie darbi, ārzemju rakstnieku darbu tulkojumi, literatūras kritika, raksti par vēsturi un mākslu. Rakstu krājumā ievietotas arī fotogrāfijas un mākslas darbu reprodukcijas.  
 
 
 
 
"Mājas Draugs" ir Rakstniecības un mūzikas muzeja elektroniskais izdevums, kas izklaidējošā formā iepazīstina ar muzejā glabātajām vērtībām, ļaujot vienlaikus labi pavadīt laiku un uzzināt interesantus kultūrvēsturiskus faktus.
   

 

 

"Ziemeļu stāsti" - Ziemeļu Ministru Padomres interneta žurnāls, kur iespējams sekot līdzi intervijām, viedokļiem, bilžu galerijām, atmiņu stāstiem par Ziemeļu Ministru Padomes biroja darbību Latvijā.

 

E-žurnāls Alma Mater iznāk četras reizes gadā, atspoguļojot nozīmīgākos notikumus Latvijas Universitātē.

   
   
Latvijas Nacionālās bibliotēkas vecākā (pirmpublicējums — 1955.gadā) uzziņu izdevuma "Kalendārs bibliotēkām" saturu veido informācija par nozīmīgiem notikumiem, atceres dienām un ievērojamu personu jubilejām. Izdevumu sagatavo un izdod Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības institūta Bibliotēku pētniecības un informācijas nodaļa.
   
 
 
„Akadēmiskā Dzīve” latviešu valodā vienīgais nopietna rakstura žurnāls akadēmiskajai saimei un visiem zinātkārajiem par Tēvzemei nozīmīgiem zinātnes, kultūras un sabiedriskiem jautājumiem.Žurnāls iznāk kopš 1958.gada, līdz 2005.gadam – ASV, kopš 2006.gada Akadēmiskās Dzīves apgāds izdod kopā ar Latvijas Universitātes Akadēmisko apgādu.
   
 
 
 
 
 
"Putni dabā" - viss par putniem, to dzīvesveidu, aizsardzību, pētījumiem un daudz citu interesantu faktu. Žurnālu izdod Latvijas Ornitoloģijas biedrība.
 
 
"Zvaigžņotā Debess" ir populārzinātnisks ilustrēts žurnāls par Pa-Sauli, kas paredzēts skolu un studējošai jaunatnei, pedagogiem un ikvienam interesentam. Žurnāls iznāk četras reizes gadā kopš 1958. gada rudens.
   
 
 
   
 
 
 
„Terra 2.0” no 2011.gada sākuma lasāms LU  portāla paspārnē elektroniskais žurnāls, kur var regulāri iepazīties ar jaunākajiem zinātnes atklājumiem gan Latvijā, gan visā pasaulē. Ievietotas saites uz interneta populārzinātniskās informācijas avotiem – portāliem, žurnālu interneta vietnēm. Daļai lasītāju noteikti patiks interaktīvais IQ tests, joki par zinātni, speciāli atlasītie audio, video un foto materiāli.
 
 

 

 
 "D-Lib Magazine" -  elektroniskais žurnāls angļu valodā par digitālajām bibliotēkām, to izpēti un attīstību, jaunākajām tehnoloģijām un citiem jautājumiem.

 

 

"Liber Quarterly" - starptautiskās zinātnisko bibliotēku asociācijas LIBER žurnāls – profesionāls izdevums bibliotēku darbiniekiem un bibliotēkzinātnes studentiem angļu valodā.

 
 
 
 
„Innovations and Technologies News” ir Latvijā izdots daudznozaru zinātnisks žurnāls, kura elektroniskā versija ir brīvi pieejama internetā. Daļai rakstu ir pieejami pilnie teksti, daļai tikai rakstu kopsavilkumi.
 
 
 
 
 
„The Economist” - autoritatīvā žurnāla tiešsaistes versija piedāvā informāciju un viedokļus par starptautiskām ziņām, politiku, ekonomiku, zinātni un tehnoloģijām. Tiešsaistes versijā iekļauti visi raksti no drukātā žurnāla kopš 2000.gada, kā arī tiešsaistē pieejama papildus informācija - speciālistu blogi, debates, kā arī audio un video. 
 
 
 
 
 
 
„First Monday” ir žurnāls par internetu un globālo informācijas infrastruktūru, iekļaujot interneta satura politiskos un regulējošos jautājumus, ekonomiskos, tehniskos un sociālos faktorus u.c.